Języki

• angielski

• francuski

• niemiecki

• hiszpański

• włoski

• rosyjski

i inne …